De praktijk

Er lijkt vaak een kloof te ontstaan tussen de ervaren bouwkundige en een ieder die met CAD werkt, ondanks het feit dat de beide zijden van die kloof in één persoon verenigd kunnen zijn. De CAD-tekenaar lijkt te verdwijnen in het werkstation en steeds minder bouwkundig actief te zijn. De omschrijving: "Bouwkundig tekenwerk m.b.v. CAD" herbergt een wereld van uiteenlopende, feitelijke, functies, hetgeen meestal niet is wat het zou moeten zijn. Veel bouwkundige kennis en ervaring dreigt hierdoor in de schaduw terecht te komen. Er zijn diverse bouwkundigen die zich volledig in de automatisering hebben gestort en, na verloop van een aantal jaren, steeds verder verwijderd raken van de logica van het bouwen. Aan de andere kant is er de bouwkundige die zich eigenlijk helemaal niet met het automatiseren wil bezig houden. Hier tussenin staat de bouwkundige die de logica van de automatisering (en niet zozeer het automatiseren zelf) zich eigen heeft gemaakt zonder de logica van het bouwen uit het oog te verliezen. Het is de bedoeling dat ikoo bouw- en CADadvies een uitstekende interface wordt tussen de programma- c.q. applicatiemaker enerzijds en de bouwkundige anderzijds en vervult hier de essentiële functie voor de CAD-engineer.

Het plan

Het is de bedoeling dat ikoo bouw- en CADadvies uitgroeit samen met een groep adviseurs die de logica begrijpen van een computer, hetgeen vrij globaal kan, en de logica van het bouwen in de vingertoppen hebben. Met deze groep wil ikoo bouw- en CADadvies de link leggen tussen de producenten van software en bouwkundigen op de "werkvloer". Zij houden bij hoe er met een CAD-programma of -applicatie gewerkt wordt en tekenen aan wat de gebruiker wel en niet kan doen en of dit veroorzaakt wordt door de wijze waarop de programmatuur in elkaar steekt of door gebrek aan kennis van het gereedschap. De bouwkundige kan begeleid worden in het zich eigen maken van het begrip dat een computer een ander stuk gereedschap is dan een tekenschot en dat daarmee een gebouw bedacht kan worden en de tekening letterlijk door de computer wordt gemaakt. De adviseur kan de programmeur aangeven op welke punten of principes aanpassingen door gevoerd zouden moeten worden om de bouwkundige goed te volgen, hij begrijpt daarbij kretologie die in de programma's wordt gebruikt. De adviseur is minimaal 50% van zijn tijd zelf actief gebruiker/bouwkundige om zijn routine niet te verliezen. Dit laatste impliceert dat ikoo bouw- en CADadvies bij een klant ook als bouwkundig medewerker actief kan zijn, tenslotte is ikoo bouw- en CADadvies algemeen bouwkunde en 100% thuis in automatiseren en indien gewenst assisteert ikoo bouw- en CADadvies ook bij het ontwerp.

De naam zegt het in feite al: ik kan ook ontwerpen!