Bouwkundige opnames / inspecties

Voor particulieren:

Bij koop en verkoop van vastgoed kan ikoo bouw- en CADadvies de technische staat van het pand inspecteren. Hiervan wordt een rapport opgemaakt waarin staat welke gebreken zich voordoen in het pand en welk onderhoud u in de komende jaren kunt verwachten. De rapportages worden gemaakt met onder andere Bouwexpertisevergelijk en Nedon hetgeen staat voor een gedegen opname waarbij een waardevol document hoort. Kijk hiervoor ook op de site van:

Bouwexpertisevergelijk

Voor bedrijven:

Ook bedrijven als vastgoedbeheerders, makelaars en andere berdrijven die vastgoed in eigendom hebben kunnen gebruik maken van deze dienst die ikoo bouw- en CADadvies kan verlenen om betrouwbare bouwkundige informatie te verkrijgen hierover. De opnames kunnen worden verricht om te dienen als basis voor meerjaren onderhoudsplanningen met bijbehorende kostenramingen, huur / verhuur, koop / verkoop. Kijk voor uitgebreide informatie hierover op de site van:

Bouwexpertisevergelijk